Vestlandske Folkekunstlag logo
Styret

Styret

Styret i Vestlandske Folkekunstlag 2022-2023

Leder: Mette Hordnes, mobil 99 20 59 57

Nestleder: Nestleder Christen Hella, mobil 945 00 181

Kasserer
: Toril M. Nelson, mobil 48 09 11 13

Kursansvarlig
: Erling Hatlevik, mobil 90 56 49 19

Sekretær
: Helge Nelson, mobil 91 77 10 14

Styremedlem
: Harald Budal, mobil 91 56 86 92

Varamedlem
: Dag Fredriksen, 93 64 96 92

Årsmøte

Årsmøtet i holdes innen utgangen av april hvert år.