Vestlandske Folkekunstlag logo
Styret

Styret

Styret i Vestlandske Folkekunstlag 2022-2023

Leder: Mette Hordnes, mobil 99 20 59 57

Nestleder: Nestleder Christen Hella, mobil 945 00 181

Kasserer
: Toril M. Nelson, mobil 48 09 11 13

Kursansvarlig
: Kari Aga, mobil 944 98 354

Sekretær
: Bine Kristin Lodden, mobil 986 73 073

Styremedlem
: Harald Budal, mobil 91 56 86 92

Styremedlem: Anette Gebhardt, mobil 907 10 939

Varamedlem
: Cecilie Kårtveit, 926 16 254

Årsmøte

Årsmøtet i holdes innen utgangen av april hvert år.