Logo Vestlandske folkekunstlag

Vestlandske Folkekunstlag ble stiftet i Bergen i 1959. Laget har som formål å skape interesse for ulike former for folkekunst på Vestlandet og å vekke forståelse og sans for den verdi folkekunsten har for oss i dag.

Siden starten har laget jevnlig arrangert kurs i ulike former for folkekunst, avholdt møter og utstillinger samt arrangert turer både i inn- og utland for å se folkekunst og besøke kunstnere.

Vi er medlem av Folkeakademiet Hordaland og mottar voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet kultur og tradisjon når vi holder kurs.

Kontakt oss

  Kursvirksomhet

  Kursvirksomheten er lagets mest omfattende arbeid. Nye kurs arrangeres hvert år med start i januar og september. I sløydsalen på Kyrkjekrinsen skole, i lagets eget vevhus i Blomsterdalen og på Hordamuseet.

  Kursene er åpne for alle.

  Medlemsfordeler

  Rabatter på verktøy og materialer. Førsterett til kursplass.
  Medlemskontingenten er kr. 250,-

  Årsmøte

  Årsmøtet i holdes innen utgangen av april hvert år.

  Våre kurslokaler

  Vevstuen på Liland i Fana

  Vevkursene holdes i vevstuen
  på Liland i Fana

  Finn kart her

  Kyrkjekrinsen skole

  Treskjæring holdes på
  Kyrkjekrinsen skole

  Finn kart her.

  Hordamuseet

  Treskjæring dragestil, skjespikkekurs, innføringskurs i lærarbeid og kurs i skinnfell holdes på Hordamuseet.

  Finn kart her.

  Botanisk akvarell kurset holdes på Nesttun kulturhus.

  Styret i Vestlandske Folkekunstlag 2022-2023

  Leder: Mette Hordnes, mobil 99 20 59 57
  Nestleder: Ingrid Birgitte Ingebregtsen, mobil 93 63 76 13
  Kasserer: Toril M. Nelson, mobil 48 09 11 13
  Kursansvarlig: Erling Hatlevik, mobil 90 56 49 19
  Sekretær: Helge Nelson, mobil 91 77 10 14
  Styremedlem: Harald Budal, mobil 91 56 86 92
  Varamedlem: Dag Fredriksen, 93 64 96 92