Kurs – Generell informasjon

Treskjæring og flatvev 10 uker (30 timer), botanisk akvarell 20 timer.
Informasjon om timeantallet på de andre kursene, står på kurssidene.

Kurspenger

Kurs Kurspris Tillegg Annet
Treskjæring, tradisjonell 2400 Emne kan kjøpes hos lærer og betales direkte til han Kr 250,- for eventuelt leie av treskjærerjern
betales også til lærer
Treskjæring, dragestil 1350 Emne kjøper av laget Kr 250 for evnt leie av jern. Betales til laget
Skjæring av ølhøner 1350 Emner kjøpes av lærer Kr 250 for evnt leie av jern. Betales til laget
Dreiekurs 1350 Inkl emner og lån av jern. Transportutgifter Det organiseres felles transport
Kurs Kurspris Tillegg Annet
Akvarellmaling 1900 Materialliste kommer Ta med deg det tegneutstyret du har
Botanisk akvarell 1900 Utstyrsliste blir send
av læreren
Nybegynnere kan leie utstyr for kr. 250,- betales til lærer
Flatvev 2400 Utstyr får du kjøpt gjennom lærer.
VFL v/kassserer sender faktura
Skinnfell 1350 Kr. 125,- dekker tråd, trykk, nåler og betales direkte til lærer. Lærer ringer elevene opp og spør hva de vil lage, om de har skinn eller om de vil kjøpe av henne.
Treskjæring

Karveskurd

Utgår i vår, setter opp til høsten Emner kjøpes av lærer Leie eller kjøp av verktøy hos lærer

 

Felles transport evnt. overnatting på Voss etter nærmere avtale


 I tillegg kommer medlemskontingent for 2022 kr 250,-
Alle som deltar på vårens kurs, vil få tilsendt en faktura for kursavgiften og medlemskontingent. Dersom det skulle vise seg at kurs blir overbooka, vil vi så langt som mulig straks prøve å sette opp nye kurs til de om ikke får plass. Du vil i så fall bli kontaktet. Medlemmer med høyest medlemsansenitet vil gå foran medlemmer med lavest ansenitet.

Påmelding
All påmelding skjer til hjemmesiden vår www.vestlandske-folkekunstlag.no

Viss dette ikke er mulig kan du sende e-post til
kontakt@vestlandske-folkekunstlag.no  så hjelper vi deg gjerne.

 Påmeldingsfrist: finner du på hvert enkelt kurs

Det er mulig vi setter opp helgekurs i løpet av våren.
Mer info kommer når dette er klart.

Med forbehold om endringer.
Mer info og påmelding under de enkelte kurs.

Vi tilbyr følgende kurs:
Akvarellmaling
Innføring i lærarbeid
Treskjæring
Veving (flatvev)
Botanisk akvarell
Nybegynnerkurs i Skinnfell
Treskjæring dragestil
Tredreiing
Skjæring av ølhøner