Kontakt

Ta kontakt med Vestlandske Folkekunstlag

Du kan komme i kontakt med oss på forskjellige måter:

E-post

Epost kan sendes til kontakt@vestlandske-folkekunstlag.no

Telefon

Om noe er uklart angående kurs og påmelding, ring Wenche Solfrid Vårdal
mob. 917 36 221 på kveldstid mellm k. 17.00 – 20.00 ikke torsdager.

Kontaktskjema

Kontingent

Skulle du ønske å bli medlem av laget kan du benytte vår bankkonto nr. 6504.66.54093. Medlemskontingenten er på kr 250 per år.
Husk å merke innbetalingen med navn

Påmelding kurs:

Påmelding skjer på våre påmeldingsskjema,
som du finner link til nederst på de respektive kurssider.