Om oss

Vestlandske Folkekunstlag ble stiftet i Bergen i 1959. Laget har som formål å skape interesse for ulike former for folkekunst på Vestlandet og å vekke forståelse og sans for den verdi folkekunsten har for oss i dag.

Siden starten har Laget jevnlig arrangert kurs i ulike former for folkekunst, avholdt møter
og utstillinger samt arrangert turer både i inn- og utland for å se folkekunst og besøke
kunstnere.

Vi er medlem av Folkeakademiet Hordaland og mottar voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet kultur og tradisjon når vi holder kurs.

Kursvirksomhet

Kursvirksomheten er lagets mest omfattende arbeid. Nye kurs arrangeres hvert år med
start i januar og september. I sløydsalen på Kyrkjekrinsen skole, i lagets eget vevhus i Blomsterdalen og på Hordamuseet.

Kursene er åpne for alle.

Medlemsfordeler:

Rabatter på verktøy og materialer.  Førsterett til kursplass.
Medlemskontingenten er kr. 250,-.

Årsmøte

Årsmøtet i holdes innen utgangen av april hvert år.

Våre kurslokaler

Vevkursene holdes i vevstuen
på Liland i Fana

Finn kart her

Kyrkjekrinsen

Treskjæring holdes på
Kyrkjekrinsen skole

Finn kart her.

Treskjæring dragestil, skjæring av ølhøner, Akvarellmaling, botanisk akvarell og kurs i skinnfell holdes på Hordamuseet.

Finn kart her.

STYRET I VESTLANDSKE FOLKEKUNSTLAG 2021- 2022

Leder Mette Hordnes Mob. 992 05 957
Nestleder Ingrid Bergitte Ingebregtsen, Mob. 936 37 613
Kasserer Toril. M. Nelson, Mob. 480 91 113
Kursansvarlig Erling Hatlevik, Mob. 905 64 919
Styremedlem Lars Svalland, Mob. 412 34 436
Styremedlem Harald Budal, Mob. 915 68 643
Varamedlem Dag Fredriksen, Mob. 936 49 692