Om oss

Vestlandske Folkekunstlag ble stiftet i Bergen i 1959. Laget har som formål å skape
interesse for ulike former for folkekunst på Vestlandet og å vekke forståelse og sans for
den verdi folkekunsten har for oss i dag.

Siden starten har Laget jevnlig arrangert kurs i ulike former for folkekunst, avholdt møter
og utstillinger samt arrangert turer både i inn- og utland for å se folkekunst og besøke
kunstnere.

Kursvirksomhet

Kursvirksomheten er lagets mest omfattende arbeid. Nye kurs arrangeres hvert år med
start i januar og september. I sløydsalene på Kyrkjekrinsen skolen og Rothaugen skole. I lagets eget vevhus i Blomsterdalen og på Hordamuseet.

Kursene er åpne for alle.

Medlemsfordeler:

Rabatter på verktøy og materialer.  Førsterett til kursplass.
Medlemskontingenten er kr. 250,-.

Årsmøte

Årsmøtet i holdes innen utgangen av april hvert år.

Våre kurslokaler

 

Vevkursene holdes i vevstuen
på Liland i Fana

Finn kart her

 

Treskjæring og botanisk akvarell holdes på Rothaugen skole
ingang på høyre side

Finn kart her

Kyrkjekrinsen

 

Treskjæring holdes på
Kyrkjekrinsen skole

Finn kart her.

 

 

Treskjæring dragestil, skjæring av ølhøner, Akvarellmaling og kurs i skinnfell holdes på Hordamuseet.

Finn kart her.

Smykkesteinsliping kurset holdes på
Folkeverkstedet i garveriet på Breistein

Finn kart her

STYRET I VESTLANDSKE FOLKEKUNSTLAG 2018- 2019

Leder Mette Hordnes Tlf. 55 12 05 96 / 992 05 957
Nestleder Ingrid Bergitte Ingebregtsen, Mob. 936 37 613
Sekretær Vibeke Emilie Rasmussen, Mob. 944 25 140
Kasserer/ Kursansvarlig Jostein Djupvik, Mob. 901 07 848
Materialforvalter vev Wenche Solfrid Vårdal, Mob.917 36 221
Hjemmesiden ansvarlig/ Kursansvarlig Erling Hatlevik, Mob. 905 64 919
Materialforvalter Lars Svalland, Tlf. 55 19 08 37/412 34 436
Varamedlem Harald Budal, Tlf. 55 18 58 14/915 68 643